ჩვენ მოვათვინიერეთ მზე

ენები:

დაგვიკავშირდით:

Facebook

თბილი იატაკი


ინფრაწითელი ფიროვანი იატაკი-ეს არის ინფრაწითელი გამათბობელი თანამედროვე სისტემაHeatLife”ფირის ინოვაციებზე დაყრდნობით(მწარმოებელი სამხ.კორეა). ფიროვან თბილ იატაკს HeatLife”-ს სხვა ინფრაწითელ ფიროვან იატაკებისაგან განსხვავებით გააჩნია არსებითი უპირატესობანი-კერძოდ:  •         ინფრაწითელ გამათბობელ ფირს HeatLifeგააჩნია დაცვის მრავალფენოვანი სტრუქტურა,რაც საშუალებას იძლევა ზედაპირი დაცული იყოს მექანიკური ზემოქმედებისაგან,გაუძლოს მაღალ ტემპერატურას და არ დაუშვას ნესტის შეღწევა.
  •         ფირის სისქე 1მმ-ზე ნაკლებია,მაგრამ ამის მიუხედავად გათბობის ფირის გამძლეობა შენარჩუნებულია.
  •         ინფრაწითელ ფირს HeatLife-საქვს ერთიანი ბრტყელი გამათბობელი ფენა,რომელიც მოქცეულია ორ უქსოვად მასალას შორის.ისინი თანაბრადაა კარბონით გაჟღენთილი,რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ინფრაწითელი გამათბობელი ფირისHeatLife”-ის ეფექტიანობას სხვა,ასე ვთქვათ“ზოლებიანი“ფირებისაგან განსხვავებით,ამასთანავე ექსპლუატაციის ვადაც იზრდება.
  •         სპილენძის შინის განსაკუთრებული მდებარეობა-ის შედუღებულია ორ კარბონულ შრეს შორის,რაც უზრუნველყოფს გარანტირებულ კონტაქტს გამათბობელ ელემენტებსა და ელექტროგამტარ სპილენძის შინს შორის-გამათბობელი ფირზე ნებისმიერი ზემოქმედების დროს. 

ინფრაწითელ ფიროვან თბილ იატაკს გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები სხვა გამათბობლების სახეობებთან, მაგალითად ბოილერთან შედარებით.ფიროვანი იატაკი მრავალფუნქციურია: შესაძლებელია ნებისმიერი ზედაპირის(ჰორიზონტალური,ვერტიკალური)გათბობა.შეიძლება გამოვიყენოთ გათბობის ძირითად საშუალებად ქალაქგარე სახლებსა თუ საწარმოო შენობებში,ასევე შეასრულოს დამატებითი ან ლოკალური გამათბობელის ფუნქცია თქვენს მიერ შერჩეულ შენობის ნაწილზე.ფენოვანი თბილი იატაკი ენერგოეფექტურია:ინფრაწითელი ფირის მიერ გამოყოფილი თბილი ნაკადი მაქსიმალურად თანაბრად ნაწილდება შენობის იმ ფართზე,სადაც ინფრაწითელი ფირია დამონტაჟებული.თერმორეგულატორის გამოყენებით ფირი მუშაობს ენერგიის დაზოგვის პრინციპით-იზოგება რა ელექტროენერგიის 40-დან 60%-მდე.
        გამათბობელი ფირისHeatLife”-ის სპილენძის ფირფიტა  შედუღებულია ორ კარბონულ ფენას შორის.


ინფრაწითელი თბილი იატაკი უნივერსალურია:გამათბობელი ფირის მინიმალური სისქე და მისი ტექნიკური მახასიათებლები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი ტიპის იატაკის საფართან შეთავსებას სითბოს დანაკარგის გარეშე,ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია.


ფიროვანი იატაკი ექსპლუატაციაში მოსახერხებელია:სხვა სახის გამათბობელი სისტემისაგან განსხვავებით თქვენ არ დაგჭირდებათ ძვირადღირებული და დამატებითი სამონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება,რასაც დიდი დრო მიაქვს.ამიტომ მნიშვნელოვნად მცირდება დანაკარგები და ჩქარდება ობიექტის აღჭურვა თუ რეკონსტრუქცია ექსპლუატაციაში შესასვლელად.


ინფრაწითელი გამათბობელი სისტემაHeatLife” გამოიყენება ბინებსა, სახლებსა და კოტეჯებში,საწარმოო შენობებსა თუ ოფისებში,მეცხოველეობის კომპლექსებში და სოფლის მეურნეობაში,სპორტულ მოედნებზე,ნიადაგის გასათბობად,სასტუმროებში და სხვა ობიექტებზე.